Het boek Strategische Personeelsplanning in 6 stappen, dat nu voor u ligt, is te betitelen als een aanwinst. Strategische Personeelsplanning als thema beheerst al diverse decennia mijn eigen, particuliere onderzoeksagenda, getuige meerdere boeken op dit terrein. Gelukkig constateer ik dat het thema SPP vanaf 2010 duidelijk aan gewicht heeft gewonnen. Het staat hoog op menige agenda, in de vakbladen wordt veel aandacht gevraagd en diverse congressen en leergangen staan rond het onderwerp geprogrammeerd.

Er ligt natuurlijk al snel een risico op de loer. Als iets een hype gaat worden, zie je al snel diverse boeken over het onderwerp verschijnen, variërend van obscuur en lichtvoetig tot gedegen bedrijfskundig en beleidsmatig. Voor degenen die zich met SPP willen bezighouden, liggen er dus meerdere mogelijkheden. Afhankelijk van insteek en gewenste diepgang – en ongetwijfeld ook het aanwezige eigen cognitieve vermogen – zie ik dat in de praktijk uiteenlopende keuzen worden gemaakt.

Het boek van Monique ten Hagen kan in dit opzicht zeker worden gezien als een prima complementaire bijdrage. Diverse onderdelen worden in haar stappen in een nieuw jasje gehesen, zoals scenario-analyses, positionering en vlootschouw.

Het boek kent veel focus op strategie en Monique weet dit helder uit te werken. De grootste waarde zie ik vooral in de samenloop met leiderschap en cultuur. Juist op dit thema is het boek onderscheidend en aanvullend van aard.

De diverse voorbeelden en de aangename schrijfstijl zorgen voor een prettige en laagdrempelige toegankelijkheid.

Ik wens u veel leesplezier.

Dr. Gerard Evers
directeur EuroHRM
oud-hoogleraar Human Capital Valuation, Tilburg University