Plain Orange is begin 2014 opgericht door Marjo en Monique vanuit de overtuiging dat mensen ruimte en vrijheid nodig hebben om te doen waar ze goed in zijn. En dat alleen dan, functioneren overgaat in excelleren en kennis overgaat in kunde en samen werken overgaat in samenwerken.

We hebben elkaar ontmoet in 2010 bij een gemeenschappelijke opdrachtgever. Marjo in de rol van HR-manager en Monique als IT-manager. En al lijken HR en IT zeer ver van elkaar vandaan te liggen, wij zagen juist de relatie tussen die beide vakgebieden, de samenhang. Het gaat om mensen (HR) en middelen (IT) en de balans daartussen. Het een kan niet zonder het ander en vice versa.

We ontdekten onze gemeenschappelijke passie: de ontwikkeling van mensen en het ontwikkelen van een omgeving en een cultuur die deze ontwikkeling mogelijk maakt. Van functioneren naar excelleren dus.

Marjo Venhoeven en Monique ten Hagen

Ons eerste gezamenlijke project was het ontwikkelen en organiseren van een talent development programma. Dit beviel zo goed dat we de kans kregen – en namen – om samen een groot verandertraject te doen. Alles rond bricks, bytes en behavior ontwikkelden we en implementeerden we. En natuurlijk in samenwerking met de organisatie waarvoor we dit deden. In een jaar tijd creëerde we een nieuw kantoor, zorgden we voor eigentijdse middelen en hielpen we bij het ontwikkelen van gedrag dat paste bij de missie, visie en strategie van de organisatie. Er ontstond een organisatie-DNA dat op alle vlakken klopte. Met super blije medewerkers als resultaat. We zijn er nog steeds trots op.

In dat jaar van intensieve samenwerking ontdekten we onze eigen krachten en onze gemeenschappelijk waarden en drijfveren. We herkenden ons in onze passie voor vernieuwing en ontwikkeling, ons drang naar perfectie – we noemen het liever kwaliteit – en onze wens iets moois neer te zetten en achter te laten.

We leerden elkaar kennen als mens, genoten van de overeenkomsten, overbrugden onze verschillen en ontwikkelden een gemeenschappelijk taal en humor. Het fundament was gelegd.

En op dit fundament besloten we verder te bouwen. We zeiden: ‘dit moeten we vaker doen’ en ‘dit gunnen we iedereen’. Het werd Plain Orange. Een organisatie op het snijvlak van HR en IT, mensen en middelen, talent en techniek. Met altijd als missie om het beste uit mensen te halen, ze te laten zijn wie ze willen zijn en ze te laten doen waar ze echt goed in zijn.

Onze visie is: ‘Wanneer mensen de ruimte en vrijheid krijgen om te doen waar ze echt goed in zijn, zorgt dat voor welzijn, welvaart, wijsheid en waarde(ring)’.

Daar gaan we voor en daar staan we voor!

Monique & Marjo